ADLONIANT
YW POPETH

Showreel Fallback.jpg

 RYDYM YN NEWID
TIRWEDD CHWARAEON
AC ADLONIANT BYW.
WHISPER YDYM NI

 Gan gyflawni canlyniadau trawsnewidiol i’r sianeli, y cyfresi a’r brandiau byd-eang rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, rydym yn datrys y diwydiant o’n cwmpas. Mae ein tîm amrywiol, sydd wedi ennill gwobrau yn creu gwaith arloesol, gan hybu profiadau emosiynol parhaol i bawb y mae ein cynnwys yn cyffwrdd â nhw.

Y llynedd gwnaethom agor Whisper Wales. Gan ddefnyddio’r sylfaen dalent leol ffyniannus a dod â chyfleoedd swyddi newydd i’r ardal, rydym yn gweithio gyda chwmnïau rhanbarthol ac yn gweithredu cynlluniau uchelgeisiol o fewn cymuned greadigol Cymru. Mae Whisper Wales eisoes yn cynhyrchu gemau byw Cwpan Rygbi’r Byd 2019 ar gyfer S4C, Hoci Menywod ar S4C, Pêl-droed Menywod ar gyfer y BBC a phencampwriaeth Chwe Gwlad y Menywod ar gyfer y BBC.

EIN CLEIENTIAID:
PARTNERIAETHAU
ALLWEDDOL

 

Yn Whisper, rydym yn gwybod mai ein cleientiaid yw ein partneriaid, ac mai dim ond drwy gydweithredu agos y gallwn gyflawni pethau sy’n fwy na chyfanswm ein rhannau.

 
 

EIN TÎM

PWY
YDYM
NI

 EIN GWAITH

RHWYDWAITH
BYD-EANG
WHISPER

Rydym yn rhwydwaith byd-eang o arbenigwyr cynhyrchu, ôl-gynhyrchu a darlledu, gyda’r dyfnder a’r egni i ymgymryd â’r prosiectau mwyaf a gorau a gwneud gwahaniaeth, bob tro.

 

CYSYLLTWCH Â NI

 
 
whisper-wales-white.png

Tramshed Tech,
Uned 1.5
Pendryis St.
Caerdydd
CF11 6BH

 

 
1500x1.png

YMHOLIADAU
RECRIWTIO

RYDYM BOB AMSER YN AWYDDUS I GWRDD Â THALENT GREADIGOL. ANFONWCH EICH CV A LLYTHYR EGLURHAOL I:

Hello@whisper.tv

 
1500x1.png

YMHOLIADAU
CYFFREDINOL

E: hello@whisper.tv
FF: +44 203 866 5111